Mindfulness

Czym jest MINDFULNESS? Mindfulness jest metodą treningu umysłowego. Słowo “mindfulness” jest tłumaczone na język polski jako „uważność”. Według najbardziej znanej definicji, którą stworzył Jon Kabat-Zinn (profesor medycyny na Uniwersytecie w Massachusetts), jest to intencjonalne i nieoceniające kierowanie uwagi na nasze doświadczenie w chwili obecnej. Wpływ uważności oraz jej terapeutycznych efektów na stres, niepokój, depresje, chroniczny […]