Zbrojaczyli radzenie sobie z agresją

Uczymy się:

  • rozpoznawać, co to jest agresja słowna i fizyczna,
  • zarządzać naszymi emocjami w sytuacji stresowej,
  • rozpoznawać emocje agresora i czerpać z nich informacje.

Poznajemy:

  • różne sposoby reagowania na agresję słowną,
  • różne sposoby reagowania na agresję fizyczną,
  • metody „oczyszczenia się” ze złych emocji i stresu po zetknięciu z agresją.