Droga na szczytczyli organizacja pracy, skuteczna nauka oraz osiąganie celów

  • Wyznaczamy cele oraz metody dojścia do nich (etapy, zasoby, narzędzia, działania).
  • Odnajdujemy w sobie wiarę w swoje możliwości w osiągnięciu tych celów. Uczymy się, jak wzbudzać w sobie motywację do długofalowego, regularnego działania.
  • Uczymy się zarządzać naszym czasem, ustalać priorytety i działać według nich oraz kontrolować „zjadacze czasu”.
  • Uczymy się, jak skutecznie się uczyć. Poznajemy narzędzia do skutecznego i szybkiego przyswajania wiedzy.