czyli współpraca i działanie w grupiePlemię Wojowników

  • Odkrywamy, że różnorodność daje nam siłę. Poznajemy, jakie korzyści da nam pozytywne współzawodnictwo i współdziałanie.
  • Uczymy się działania w grupie i skutecznej pracy jako zespół.
  • Poznajemy role grupowe. Jaka płynie z nich siła?
    Badamy, jakie role odgrywamy w różnych grupach i jakie korzyści z tego płyną.
  • Uczymy się szanować zarówno swoje, jak i cudze potrzeby. Odkrywamy, jak być częścią grupy, zachowując swoją indywidualność.
  • Dowiadujemy się, jak i dlaczego chronić słabszych.
  • Poznajemy zagrożenia współdziałania w grupie i uczymy się, jak im przeciwdziałać.